På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001¹
RSV 2001:48
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept före offentliggörandet att erbjudandena fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA respektive SAS Sverige AB bör beräknas till 105 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i SAS AB som erhållits på grund av aktieinnehav i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA eller SAS Sverige AB bör beräknas till 105 kr.
Accept efter offentliggörandet att erbjudandena fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA respektive SAS Sverige AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 101 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i SAS AB som erhållits på grund av aktieinnehav i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA eller SAS Sverige AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 101 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:37.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.