Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter
SKVFS 2004:12 beträffande ersättning som ges ut från och med den 1 maj
2004.
Riksskatteverkets föreskrifter
om beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verksamhet att
tillämpas vid beräkning av
arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för
beskattningsåret 2004;1
RSFS 2003:28
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 6 oktober 2003
beslutade den 29 september 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 §   Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget

3 §  För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 120,85 kronor.
   För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsaavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 120,85 kronor eller enligt nedanstående tabell.

            

Traktorns nyanskaffningsvärde i kronorAvdrag i procent av
 bruttolönen
0 - 215 00055
215 001 - 340 00060
340 001 - 430 00065
430 001 - 530 00070
530 001 - 620 00075
620 001 -80

   För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

4 §   För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 §   För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 §   För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 §   För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 §   För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

___________

  Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004.

 1 Beträffande beskattningsåret 2003, se RSFS 2002:21. Ändrade partier i förhållande till RSFS 2002:21 är markerade med kantstreck.