På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004;1
SKVFS 2004:12
Skattebetalning
Utkom från trycket den 30 april 2004
beslutade den 26 april 2004.

    Skatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 § För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.
4 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

¹Beträffande tiden 1 januari – 30 april 2004, se RSFS 2003:28. Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:28 är markerade med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2004 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 på ersättning som ges ut från och med den 1 maj 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:28) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004.