Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004;1
SKVFS 2004:12
Skattebetalning
Utkom från trycket den 30 april 2004
beslutade den 26 april 2004.

    Skatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 § För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.
4 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

¹Beträffande tiden 1 januari – 30 april 2004, se RSFS 2003:28. Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:28 är markerade med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2004 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004 på ersättning som ges ut från och med den 1 maj 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:28) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för beskattningsåret 2004.