Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:15) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering; ¹
SKVFS 2004:9
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 19 mars 2004
beslutade den 15 mars 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i verkets föreskrifter (RSFS 2003:15) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering skall ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

ÄgarePostanstaltFartygSignal
ABB Credit Finans ABSkärhamnPandionSBHP
Chess, Partred ABSkärhamnChessSHWL
Cobelfret ABSkärhamnBritta OdenSHBT
Cobelfret ABSkärhamnEva OdenSHCX
Cove Shipping LtdHelsingborgObbolaSEBR
Eagle Line ABGävleNordicaSDGB
Eidsiva Roro KSHisings BackaTor BelgiaSFBW
Ek-River, Partred förGöteborgEk-RiverSGNH
Fred Bergqvist KBGräddöNordgardSHWJ
Frederi Anna ABSkärhamnAlcedoSBHD
Frederi Anna ABSkärhamnPandionSBHP
Fure Star, PartredDonsöFure StarSDHZ
Scandinavian Roro KSGöteborgTor ScandiaSJRW
Seaheron ASHisings BackaTor DaniaSBHC
Seahorse ABGöteborgBitumaSKDR
Stena Roro ABGöteborgStena ForecasterSCKZ
Stena Roro ABGöteborgStena ForerunnerSBJP
Strömma Turism & Sjöfart ABStockholmFinnbirchSLNK
Östanhav, Partred förLidköpingÖstanhavSKHT
ÄgarePostanstaltFartygSignal
Gotland Rederi ABVisbyVisbySGPH
Interbaltic ABGöteborgStena CarrierSLUY
Interbaltic ABGöteborgStena FreighterSEPG
Moltzaus Tankrederi ASHelsingborgSundbuss JeppeSGMB
Viking Rederi ABMariehamnÅlandsfärjanSLVF
¹Nytillkomna partier är markerade med kantstreck. RSFS 2003:15 tidigare ändrad genom RSFS 2003:17 och RSFS 2003:37.
___________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2003 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering.