Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter
(RSFS 2003:46) om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2004; ¹
SKVFS 2004:14
Skattebetalning
Utkom från trycket den 6 augusti 2004
beslutade den 2 augusti 2004.

    Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 3 044 kr per invånare i kommunen den 1 november 2003.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 834 kr per invånare i landstinget den 1 november 2003.


¹ Ändrade partier har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 augusti och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 2004.