Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2005;¹
SKVFS 2004:26
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 17 december 2004
beslutade den 13 december 2004.

   Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) sådana allmänna skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2005, se bilaga.

1 §  Skattetabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

2 §  Kolumn 1 i tabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som skall beläggas med allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

3 §  Kolumn 2 i tabellerna skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte skall beläggas med allmän pensionsavgift. enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

___________

   Dessa föreskrfter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas för beskattningsåret 2005.

¹ Beträffande beskattningsåret 2004, se RSFS 2003:32.