Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2005;

1
  
SKVFS 2004:32
Exekution
Utkom från trycket den 10 december 2004
  
beslutade den 6 december 2004

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 §   Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

  
2 §   Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 4 183 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 910 kr i månaden och för varje barn 2 219 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 555 kr i månaden för tid därefter.
  
3 §   Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod skall gälla.
 MånadTvå veckorVeckaDag
Ensamstående41831952976139
Makar och jämställda691032251612230
Barn t.o.m. det kalenderår då barnet fyller sex år2219103651874
Barn fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller sju år2555119259685
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller t.o.m. den 31 december 2005.

¹ Beträffande år 2004, se RSFS 2003:38. Ändrade och nytillkomna partier i förhållande till RSFS 2003:38 är markerade med kantstreck.