Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst;¹
SKVFS 2005:20
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 16 december 2005
  
beslutade den 12 december 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst skall göras enligt nedanstående tabell.
  

Årslön i kr    Skatteavdrag i %
lägst högst  av engångsbelopp
0-16 799   0
16 800-25 200 20
25 201-44 400 33
44 401-110 400 27
110 401-124 800 33
124 801-321 600 37
321 601-480 000 53
480 001-  58
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas för beskattningsåret 2006.

¹ Beträffande beskattningsåret 2005, se SKVFS 2004:29