Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst;

¹
  
SKVFS 2005:21
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 16 december 2005
  
beslutade den 12 december 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-ningen (1997:750) att skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller.
  

Närfart:    
Årslön i kr    Skatteavdrag i %
lägst högst av engångsbelopp
0-16 799  0
16 800-27 600 15
27 601-122 400  9
122 401-324 000 37
324 001-357 600 33
357 601-513 600 53
513 601-  58
     
Fjärrfart:    
Årslön i kr    Skatteavdrag i %
lägst högst av engångsbelopp
0-16 799   0
16 800-27 600 15
27 601-141 600  9
141 601-321 600 37
321 601-357 600 33
357 601-513 600 53
513 601-  58
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas för beskattningsåret 2006.

¹ Beträffande beskattningsåret 2005, se SKVFS 2004:30