Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:24

Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 1998;(1)

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 1998 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga(2), kolumn 1 för inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och kolumn 2 för inkomster som inte skall beläggas med sådan avgift.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 1998.

1.  Beträffande år 1997, se RSFS 1996:26.

2.  Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skattemyndigheterna och hos Riksskatteverket. Klicka här för att se tabellerna på hemsidan.