Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts genom verkets föreskrifter SKVFS 2005:8.
Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:5) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument;¹
SKVFS 2004:16
Skattebetalning
Utkom från trycket den 6 oktober 2004
beslutade den 13 september 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §  En handling enligt 2 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

¹Ändrat parti har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 2004.