Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:9

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värdering vid fastighetstaxering;

Innehållsförteckning

 • Föreskrift RSFS 1997:9
 • Bilaga 4 Kostnadsklasspoäng för olika kostnadsklasser samt indelning av kostnads- och kvalitetsfaktorer
 • Bilaga 5 Områdesindelning avseende virkesförråd
 • Bilaga 6
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län AB
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län C
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län D
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län E
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län F
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län G
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län H
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län I
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län K
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län LM
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län N
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län O
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län P
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län R
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län S
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län T
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län U
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län W
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län X
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län Y
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län Z
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län AC
 • Kostnadsklasspoäng för varje värdeområde i län BD
 • Bilaga 7 Beskrivning av beskaffenhetsklasser
 • Bilaga 8 Tabell för beskaffenhetspoängberäkning (Djurstallar uppförda 1970 eller senare)
 • Bilaga 9 Tabell för beskaffenhetspoängberäkning (Växthus uppförda 1970 eller senare)
 • Bilaga 10 Beskaffenhetspoäng för beskaffenhetsklass