På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst;1

SKVFS 2005:1
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 4 februari 2005

beslutade den 31 januari 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 16 § andra stycket förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 3 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

3 §  Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för allmän självdeklaration2 som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 7 §§, 9 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § första stycket, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket och 11 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   3. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2,
   4. uppgifter om den skattskyldiges egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1,
   5. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 10 kap. 7 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om antalet kontrolluppgifter understiger 101 stycken.
  7. skattemässiga balansposter som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet och som legat till grund för föregående års taxeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324).

9 §  En enskild fysisk person som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

Direktåtkomst till uppgifter som avses i 4 § får ges endast till sådan enskild fysisk person som är anmäld och registrerad på sätt som anges i 4 eller 7 § Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:4 om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2005.

1Ändrade partier har markerats med kantstreck. Föreskrifterna har tidigare ändrats genom SKVFS 2004:18 och ändrats och omtryckts genom SKVFS 2004:21.
2 Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.